202.000 banen gered?

Eindelijk! …een 1ste Europese stap naar een eerlijke concurrentie. 

Op woensdag 15 november heeft Europa eindelijk een eerste belangrijke stap gezet in het verdedigen van haar industrieën en bijgevolg haar banen.
ACV-CSC METEA juicht immers de stemming toe die heden plaatsvond in het Europees Parlement vóór de antidumpingmaatregelen in het kader van de internationale handel. 
Dit akkoord komt er voornamelijk in de nasleep van de massale toestroom van Chinees staal aan dumpingprijzen in België en in Europa. 
De nieuwe door het Europees Parlement aangenomen methode zal het mogelijk maken te bepalen of de oorzaken van dumping uit overheidssubsidies voortkomen … of voortspruiten uit het niet-naleven van internationale basisregels inzake arbeid (bijvoorbeeld het nakomen van de conventies van de internationale Arbeidsorganisatie) en/of de milieuverdragen. 
Bovendien kent deze nieuwe methode het statuut markteconomie niet toe aan China, wat 202.000 banen in de Europese Unie, vooral in de staal-, aluminium- en werktuigbouwsectoren, op de helling zou hebben gezet. 
Al 3 jaar lang eist ACV-CSC METEA, samen met haar Europese vakbond IndustriAll Europe, een minder naïef Europa door het voorschrijven van regels voor een eerlijke concurrentie op het vlak van internationale handel. 
“Neen aan dumping! Iedereen moet onderworpen worden aan dezelfde regels, of die nu van economische, sociale, fiscale of ecologische aard zijn. Europa moet over daadwerkelijke efficiënte verdedigingsinstrumenten beschikken. Europa dient haar ondernemingen en dus haar werknemers te beschermen. Wij zullen bepalen of het door het Europees Parlement gestemde akkoord het streefdoel zal halen”, zegt Gabriel Smal, Algemeen secretaris ACV-CSC METEA. 
En hij vervolgt: « Vandaag mag Europa niet halverwege blijven stilstaan: een echt geïntegreerd Europees industrieel beleid moet gevoerd worden om onze industrieën en dus onze kwaliteitsvolle banen in stand te houden”. 
De Europese Raad dient nu deze beslissing van het Europees Parlement te bevestigen … ! … wat snel het geval zal zijn, wordt ons verzekerd! 
Voor meer technische info over het akkoord:
Zie tekst van Guido Nelissen van IndustriAll – “Nieuwe alternatieve antidumping methodologie” 
Contact: 
  • Marc De Wilde, Voorzitter ACV-CSC METEA – GSM 0475 37 06 84 (NL) 
  • Gabriel Smal, Algemeen secretaris ACV-CSC METEA – GSM 0477 495436 (FR)