William Van Erdeghem, nieuwe voorzitter

Marc De Wilde neemt deze maand afscheid en gaat met SWT. 
Marc volgde op 1 juli 2007 Tony Janssen op als voorzitter van ACV-Metaal. Sinds de fusie van ACV-Metaal en ACV-Textura in december 2009 werd hij de eerste voorzitter van ACV-CSC METEA. 
Tijdens de Algemene Raad op vrijdag 15 december 2017 werd Marc spreekwoordelijk in de bloemetjes gezet na meer dan 40 jaar dienstbaarheid voor het ACV. Dit allemaal in het bijzijn van zijn familie, de militanten, het personeel van de organisatie, de concullega’s, de werkgevers en diverse spilfiguren in zijn carrière. 
Vanaf 1 januari 2018 neemt William Van Erdeghem het voorzitterschap over. William startte zijn loopbaan bij Volkswagen in Vorst. Als militant, en later als hoofdafgevaardigde, werd hij gebeten door de vakbondsmicrobe. Sinds 2006 is hij als secretaris bij onze organisatie in dienst. In 2012 werd hij zoneverantwoordelijke voor Brabant en Brussel, om uiteindelijk in 2016 door het Hoofdbestuur tot voorzitter verkozen te worden. 
Tijdens de afscheidsplechtigheid werd ook het nieuwe Dagelijks Bestuur van ACV-CSC METEA voorgesteld. 
  • Gabriel Smal, Lieve De Preter & Vinciane Mortier, algemene secretarissen 
  • Isabelle Michel & Carine Hiroux, nationale secretarissen 
Met deze ploeg vat William de uitdagingen van morgen aan: “Met een industrie 4.0 willen we werken aan een vakbond 4.0, rekening houdend met een overleg en inspraak 4.0, hopend op een politiek 4.0.” 
U vind zijn betoog op ons YouTube https://youtu.be/AzrRCwh90ko