Ondertekening van PEC Metaal

Op 21 juni werd het PEC Metaal ofte: het “Plan voor eerlijke concurrentie in de metaal- en technologiesector” door de sociale partners van de sector in aanwezigheid van Ministers Peeters & Borsus en Staatssecretaris De Backer ondertekend.
Het plan kadert in de afspraken die zowel in het vorige als in het huidige Nationaal akkoord werden gemaakt om de sociale dumping in de sector aan te pakken. Het plan houdt een samenwerking in tussen de sociale partners van de sector en diverse overheidsdiensten. Zo is het ondermeer de bedoeling om een structureel overleg met de inspectiediensten op te starten om signalen vanop de werkvloer in efficiënte controles te vertalen.
De ondertekening van dit PEC Metaal zelf is slechts een eerste stap.Het is vooral de uitvoering die acv-csc Metea interesseert natuurlijk en waar we onze schouders ten volle zullen onder zetten.