PC 111 - Jongerenlonen

“Het is niet omdat we jonger zijn, dat we minder moeten verdienen.”
Tijdens de onderhandelingen in de Metaal- en Textielsectoren die ACV-CSC METEA opvolgt, kwamen de plannen voor lagere lonen voor jonge werknemers van de federale regering Michel aan bod. Deze regering wil de lonen voor jongeren beneden de 21 jaar verminderen. Dit onder het mom van de strijd tegen de jeugdwerkloosheid.
De regering staat er niet bij stil dat deze maatregel jonge werknemers discrimineert en nadelig is voor jongeren die kozen voor een technische of beroepsopleiding. Technische en beroepsrichtingen worden met deze voorstellen ondergewaardeerd. Nochtans blijft er een tekort aan technisch geschoolde werknemers. Welke toekomst geven we leerlingen uit deze richtingen?
Dit voorstel komt bovenop een aantal andere regeringsmaatregelen die eveneens onze jongeren benadelen:
  • Minder snel toegang tot een volledige uitkering bij tijdelijke werkloosheid aan de start van de loopbaan
  • Minder snel toegang tot volledige werkloosheid- en ziekte-uitkeringen aan de start van de carrière.
  • Effecten van de wijzigingen voor de berekening van het pensioen.
Vanuit de sectoren zijn we steeds bereid om op een positieve manier mee te werken aan een werkbaar alternatief waarbij de kern van het probleem wordt aangepakt.
In een aantal sectoren werd dan ook een paritaire verklaring afgelegd door de vakbonden en werkgevers om deze maatregel niet toe te passen. Een duidelijk signaal van de sociale partners aan Minister van Werk Kris Peeters.
Voorlopig wachten we nog op een antwoord dan wel een uitnodiging van de minister.