Jongerenlonen worden opnieuw ingevoerd

In de zomer is het al aangekondigd, maar nu ligt het officieel op tafel: de jongerenlonen zijn terug en worden verpakt onder de noemer “startersjobs”. De herinvoering van lagere minimumlonen voor jonge werknemers ligt ter stemming in het parlement op voorstel van de regering Michel. De jeugdlonen worden ingevoerd op 1 juli 2018.

Minder loon voor werknemers jonger dan 21

De regering Michel I besliste bij de opmaak van de begroting in de zomer om de minimumlonen voor starters te verlagen. Het brutoloon daalt voor wie jonger is dan 21. Op die manier wil de regering werkgevers een duw in de rug geven om jongeren aan te nemen. De regering hoopt met deze maatregel zowat 1 000 jongeren aan een baan te helpen.
Het brutoloon wordt verminderd met 6 % per jaar beneden de 21 jaar. Een werknemer van 20 jaar zal een brutoloon van 94 % ontvangen. De werknemer van 19 en 18 jaar respectievelijk 88 % en 82 %. Deze verlaging van de brutolonen is van toepassing op de algemene of sectoraal bepaalde minimumlonen. 

Impact? 

De maatregel zal gelden voor de nieuwe contracten vanaf 1 juli 2018, maar kan op drie jaar een impact hebben op 11 000 werknemers. Dit is het huidige aantal werknemers jonger dan 21 jaar aan de slag in onze sectoren. Deze werknemers vinden we vooral terug in volgende sectoren:
  • grote kleinhandelszaken (32 %);
  • metaalbouw (22 %);
  • garages (15 %) en; 
  • elektriciens (13 %). 
Voor een jonge garagist van 18 jaar zonder ervaring betekent dit een verlies van 143 euro per maand. Minister van Werk Kris Peeters verdedigt zich met het argument dat dit enkel een ingreep is op het brutoloon van de werknemer. Hij zal deze maatregel netto niet in de portemonnee voelen, omdat het verschil in het nettoloon moet bijgepast worden door de werkgever. Maar deze maatregel reikt echter verder dan het nettoloon, en vermindert ook de eindejaarspremie, vakantiegeld, inkomen bij ziekte, inkomen bij tijdelijke werkloosheid en pensioenopbouw. 
Bijvoorbeeld: voor een jonge garagist 18 jaar zonder werkervaring (categorie A) betekent dit:

> Brutoloon wordt verlaagd van 12,36- euro bruto naar 10,14 euro bruto. 
> Vermindering van het NETTOLOON met 143 euro per maand
> Vermindering van de EINDEJAARSPREMIE met 147 euro netto per jaar
> Vermindering van het VAKANTIEGELD met 319 euro netto per jaar
> Vermindering van het inkomen bij ZIEKTE met 7,51 euro per dag
> Vermindering van de uitkering tijdelijke WERKLOOSHEID met 6,08 euro per dag
Straffer. Deze maatregel schuift de loonvorming onderhandelt door vakbonden en werkgevers op sectorniveau aan de kant. Welke groep van werknemers zal in 2019 moeten inleveren? De oudere werknemers? 
Leeftijdsdiscriminatie
Onze jonge militanten voeren al sinds de eerste voorstellen actie tegen deze leeftijdsdiscriminatie, gesteund door ACV-CSC METEA. In januari haalden ze hun slag thuis door het wetsvoorstel tegen te houden in het parlement. In het voorjaar stelden verscheidene sectoren paritaire verklaringen op om de verlaging van de brutolonen niet in te voeren. Deze vermindering is dan ook geen verplichting. Het biedt aan de werkgever de mogelijkheid om de lonen van jongeren te verminderen, maar het staat hem vrij om deze vermindering niet toe te passen. 
Onze jonge militanten vragen zich luidop af of deze maatregel de interesse in onze sectoren door jongeren niet eerder zal kelderen. De regering moet samen met onze sectoren jongeren warm maken voor onze technische beroepen. Jeugdlonen lager dan het officiële minimumloon is een platte leeftijdsdiscriminatie. Het is het geleverde werk dat tot verloning leidt, niet de leeftijd.