ACV-CSC METEA lanceert de campagne werkbaar werk

Iedereen is het er roerend over eens dat er werk gemaakt moet worden van werkbaar werk. Dit lijkt heel eenvoudig. Maar loopbanen worden steeds langer en de technologie evolueert sneller dan de competenties. Bovendien vervangen toenemende stress en de verhoging van de productiviteit het welzijn op het werk. 
In de praktijk stellen we vast dat de werkgevers en de regering een andere invulling geven aan het thema “werkbaar werk” dan de werknemers. Minister Peeters heeft “werkbaar werk” op eigen initiatief veranderd in “wendbaar werk”. 
Voor ACV-CSC METEA betekent werkbaar werk iets anders dan een explosie van overuren, de ongebreidelde flexibiliteit of de arbeidstijd die je opspaart tijdens je loopbaan. Om te kunnen spreken over “werkbaar werk”, dient er op ondernemingsvlak een voldoende motiverend werkklimaat te zijn. Op die manier blijft het werk zowel op mentaal als op fysiek vlak kwaliteitsvol voor iedereen, jong en minder jong. Bovendien moet het een zo goed mogelijk evenwicht tussen het privé- en beroepsleven tot stand brengen, alsook leermogelijkheden creëren.
Werkbaar werk is een kwalitatief product, dat door Peeters gecommercialiseerd en goedkoop op de markt werd gezet. 
Omdat ACV-CSC METEA “werkbaar werk” terug zijn juiste betekenis wil geven, lanceren we deze campagne. Onze militanten beschikken nu over een praktische toolbox waarmee ze dit thema op de agenda kunnen plaatsen in hun onderneming. Ze zullen punt per punt, stap voor stap aan de slag gaan om het werk werkbaar te maken. 
Meer informatie vind je op werkbaarwerk.acv-csc-metea.be. 
Voor meer info: