Europa pakt sociale dumping aan

Nu woensdag 30 mei, na meer dan een jaar harde onderhandelingen, heeft het Europese Parlement zich uitgesproken voor de modernisering van de handelsbeschermingsinstrumenten van Europa. Voortaan zullen de Europese instanties sneller en stelselmatiger de verkopen met verliezen en de diverse vormen van handelsbedrog kunnen opsporen. De fundamentele normen van de Internationale Arbeidsorganisatie zullen dienst kunnen doen als criteria om oneerlijke concurrentie te bepalen. Deze beslissing is het resultaat van een lange strijd tegen oneerlijke concurrentie die talrijke industriële sectoren in de Europese Unie bedreigt. 
Deze regels die oorspronkelijk voorzien waren om toegepast te worden op Chinese producten, zullen uiteindelijk toegepast worden op alle producten buiten de Europese Unie en zullen zo potentieel en systematisch elk Europees product kunnen beschermen! Door voor één keer een standpunt in te nemen voor de bescherming van de werkgelegenheid en de bedrijven binnen de Europese Unie toont deze aan dat eerlijke concurrentie zich niet beperkt tot hardnekkige deregulering! 
Het hoeft niet gezegd te worden dat ambitieuze beslissingen op zich lieten wachten. Al 10 jaar staat de staalsector onder druk. Na de door de crisis veroorzaakte aardschok is het nu de beurt aan de wereldoverproductie om de Europese banen op de tocht te doen staan. Kers op de taart, de door de Wereldhandelsorganisatie in het leven geroepen handelsbeschermingsinstrumenten die onontbeerlijk zijn geworden voor het overleven van de sector, zijn eind 2016 in onbruik geraakt. 
ACV-CSC METEA heeft de omvang van de uitdagingen goed begrepen. Al sinds 2015 sloegen we alarm en waarschuwden we de Europese overheden over de dramatische gevolgen die een te lakse (of erger nog, helemaal geen) reactie zou kunnen hebben op onze banen. Wij waren de eersten die in de bres sprongen en ijverden op alle fronten: we hebben meermaals Belgische ministers en Europese commissarissen aangesproken en betogingen gehouden voor de Europese instellingen. Dit is dus een dossier dat onze centrale nauw ter harte neemt die vandaag bekroond wordt. Eens te meer lijkt het erop dat de acties vruchten hebben afgeworpen. 
Uiteraard is het te vroeg om victorie te kraaien. De weg naar een eerlijke mondiale concurrentie is nog lang. Toch weerhouden we ons er niet van te stellen dat de verwijzing naar de fundamentele normen van de IAO een belangrijke en (laat ons durven beweren) historische eerste stap is in de Europese eenmaking. Kinderarbeid, slavernij, maar ook de vrijheid van vereniging (het bestaan van vakbonden eigenlijk) zijn elementen die onlosmakelijk met een gezonde concurrentie verbonden zijn! Vandaag bevestigt Europa voor het eerst dat concurrentievermogen niet ten koste mag gaan van de grondrechten! 
ACV-CSC METEA pleit er voortaan voor dat deze verwijzing naar de fundamentele normen van de IAO de maatstaf wordt van de volgende handelsakkoorden die met Europa worden onderhandeld!