ACV-CSC METEA ondersteunt ontwikkelingssamenwerking

ACV-CSC METEA wil ontwikkelingssamenwerking ondersteunen en besliste daarom in 2010 mee een fonds te financieren dat de verlening van micro-kredieten ondersteunt, Rural Impulse Fund (RIF) II. 
Micro-kredieten zijn een zeer belangrijk en gereputeerd instrument voor ontwikkelingssamenwerking. Met micro-kredieten worden boeren en kleine ondernemers in ontwikkelingslanden ondersteund. Specifiek via RIF II worden 1,8 miljoen micro-ondernemers en boeren bereikt in Afrika, Latijns Amerika en Azië. In de keuze voor RIF II speelde mee dat andere financiers met heel veel kennis ter zake dit fonds mee hebben opgericht, o.a. de Wereldbank en de Europese Investeringsbank. ACV-CSC METEA heeft minder dan 10% van dit fonds. 
Dit fonds is gevestigd in Luxemburg omdat er in België geen geschikte structuren bestaan die beantwoorden aan de eisen van deze internationale financiers van dit fonds zoals de Wereldbank en de Europese investeringsbank (gecontroleerd door toezichthouder, aanwezige knowhow, een geschikt en stabiel juridisch kader,…). 
ACV-CSC METEA stelde 4,8 miljoen euro ter beschikking van RIF II en kreeg hiervoor op 7 jaar 1,2 miljoen euro aan uitgekeerde winst.
Dit is een rendement van 3,6 %. Op deze uitgekeerde winst werd 27% roerende voorheffing betaald (330.000 euro). 
Het is duidelijk: hier speelt geen winstbejag of fiscale optimalisatie. Wel een doorgedreven wil om te investeren in mensen in het zuiden.
(zie ook artikel in Visie van 7 april 2018)