Gerard Heiremans overleden

(op de foto: de gewezen voorzitters van onze centrale naar aanleiding van het fusie-congres in 2009. Van links naar rechts: Marc De Wilde, Tony Janssen en Gerard Heiremans)
Op 17 oktober overleed de 97 jarige Gerard Heiremans, nationaal voorzitter van ACV-metaal van 1969 tot 1984. 
Een gedreven syndicalist, maar ook een pragmatisch organisator. 
Onder zijn leiding kende de centrale een gestage groei en woog daardoor ook zwaar door op het beleid van het ACV.
Na veel moeilijke discussies werden de structuren van ACV-metaal aangepast aan de geregionaliseerde staatsstructuren, zonder echter de federale eenheid en solidariteit prijs te geven.
Ook gaf hij met zijn vakbond, na veel overleg met de zuster organisaties in Europa en Latijns Amerika, de aanzet tot de eenheidsvakbond in de metaal en tot de fusie tussen de christelijke en socialistische internationale vakbonden in het IVV. 
Minstens even opmerkelijk was zijn engagement voor de collega’s gepensioneerden.
Gedurende 10 jaar maakte hij onder meer deel uit van de nationale leiding van OKRA, waarvan twee jaar als voorzitter.
Bijna tot de laatste dag bleef hij familie en vrienden verbazen met zijn energie, dossierkennis en analyserend vermogen waarmee hij de actualiteit in het algemeen en de problematiek van de pensioenen in het bijzonder opvolgde.
ACV-CSC METEA deelt haar medeleven met de familie.