e-commerce bij VAN DE VELDE

Lingeriegroep VAN DE VELDE en de vakbonden bereikten vandaag een belangrijk principe akkoord dat de e-commerce activiteiten van het bedrijf voor lange tijd verankert in Vlaanderen. 
Werknemers kunnen vanaf 1 januari ingeschakeld worden in volwaardige weekendploegen en nachtarbeid in piekperiodes. In de weekends wordt een specifieke arbeidsregeling geïnstalleerd.
Werknemers kunnen zich hiervoor vrijwillig aanmelden... 
Een voldoende aantal medewerkers heeft zich nu reeds aangemeld. Ze werken 48 weekends en 7 (van de 10) wettelijke feestdagen. Telkens prestaties van 12 uur per dag. Het jaarinkomen is minstens gelijk dan dat van de traditionele ploegen. In piekperiodes kan er beroep gedaan worden op nachtarbeid. Ook hier is vrijwilligheid gegarandeerd. 
ACV-CSC METEA (Secretaris Carl De Clercq) is uiterst tevreden met deze deal. "Als grootste vakbond in de onderneming hebben we onze volle verantwoordelijkheid genomen en een leidende rol opgenomen in de onderhandelingen. De focus lag op het behoud van de tewerkstelling in het huidige distributiecentrum van VAN DE VELDE in Wichelen. We wilden absoluut vermijden dat deze activiteit zou worden uitbesteed, of dat de distributieactiviteit zou verhuizen naar Nederland waar e-commerce activiteiten worden georganiseerd tegen onaanvaardbare loon- en arbeidsvoorwaarden.
We kunnen spreken van een heel open en constructief onderhandelingstraject. Er was absolute duidelijkheid over de doelstelling van VAN DE VELDE. De onderneming wil drastisch inzetten op de verdere uitrol van de e-commerce. In versneld tempo willen ze een inhaalbeweging maken. De lat ligt heel hoog.
Er kwam de vraag naar de vakbond of dit bespreekbaar was met een reële kans op slagen. We hebben ons als ACV-CSC METEA meteen geëngageerd om mee te werken aan werkbare oplossingen. We wilden de mythe doorbreken dat je hierover met de vakbonden in België geen akkoord kunt maken. De focus lag voor ons op het behouden van de huidige tewerkstelling in het distributiecentrum in Wichelen en het in de toekomst creëren van bijkomende tewerkstelling, tegen goede loon- en arbeidsvoorwaarden." 
Vandaag werd een akkoord bereikt over de principes. Dit is een zeer waardevol akkoord voor de werknemers EN voor de onderneming. De ondernemingscao biedt stabiliteit voor een lange periode. Er wordt vanaf 1 januari 2019 gestart dag-prestaties van 06:00 uur tot 18:00 uur. Maar in de cao is voorzien dat er op termijn ook weekend nachtploegen inzetbaar zijn. Idem voor prestaties op wettelijke feestdagen. Ook in volume is er nog veel groeimarge. Zowel onderneming als werknemers hebben nu voor lange tijd rechtszekerheid. 
Voor meer info: Carl De Clercq - regionaal vakbondssecretaris ACV-CSC METEA - 0477 42 33 32