Overhandiging petities kabinet Peeters

  
Deze middag zijn de Centrales van ACV BIE – METEA – LBC-NVK – CNE  en samen met de collega’s van het ABVV Algemene Centrale en Metaal  bij het Kabinet van Kris Peeters langs geweest om maar liefst 67.778 petities af te geven. 
We willen daarbij de nood aan ernstige koopkrachtverhogingen en een absolute nood aan een nieuw kader voor eindeloopbaanregelingen kracht bij zetten. De nieuwe  loonwet, geschreven met patronale sjoemelsoftware door deze federale regering , blokkeren  ernstige 
koopkrachtverhogingen voor de werknemers op 0,8 %. 
De integrale uitvoering van de jobsdeal uit het zomerakkoord verhindert bovendien een noodzakelijke bijsturing en zelfs herziening  van het ganse eindeloopbaankader.   
Vanuit het Kabinet weinig commentaar gezien de regering in lopende zaken en de onduidelijkheid van de binnen de regering gesloten politieke deals.
RUIMTE VOOR KOOPKRACHT  & EEN NIEUW KADER WAARIN KWALITEIT VAN WERK EN EINDELOOPBAAN ECHTE MOGELIJKHEDEN BIEDEN AAN HET OVERLEG.