Primeur in België: eerste multi-sectoraal pensioenfonds

Op 1 januari 2019 hebben de sociale partners een uniek multi-sectoraal pensioenfonds opgericht voor de 125.000 arbeiders binnen de volgende sectoren:
  • -         Garages (PC 112)
  • -         Metaalhandel (PSC 149.04)
  • -         Koetswerk (PSC 149.02)
  • -         Metaalrecuperatie (PSC 142.01)
  • -         Edele metalen (PSC 149.03)

Van sectorpensioenplan naar multi-sectoraal pensioenfonds

In 2002 werd er voor deze sectoren een sectorpensioenplan ingevoerd op initiatief van de sociale partners. Het doel van dit pensioenplan was om bij pensionering de kloof tussen het loon en het wettelijk pensioen te dichten.
Op 1 januari 2019 beslisten de sociale partners om niet langer te werken met een verzekeraar, maar om een eigen multi-sectoraal pensioenfonds op te richten: Sefoplus OFP, meteen het eerste van zijn soort  in België.
De oprichting van een eigen pensioenfonds is een logische keuze; het garandeert enerzijds de autonomie van de vijf sectoren omtrent het gevoerde beleggingsbeleid, anderzijds zijn de inmiddels opgebouwde vermogens ook al aangegroeid tot een volume dat een eigen fonds rechtvaardigt.
 
Sector (Cijfers 31/12/2018)Aantal VerzekerdenSom verplichtingenTotale Activa
Garages60.137,00171.008.840,00189.606.410,36
Metaalhandel48.080,00135.415.234,11150.137.354,61
Koetswerk12.242,0033.519.375,1137.165.106,78
Metaalrecuperatie3.694,008.330.869,569.237.382,13
Edele metalen486,00417.057,89461.772,90
Totaal124.639,00    348.691.376,67386.608.026,78

 

Bevestiging van een positieve samenwerking

Sefoplus OFP symboliseert het resultaat van een jarenlange constructieve sociale dialoog en samenwerking binnen deze vijf sectoren. Door het administratief beheer en het beleggingsbeleid (verder) gezamenlijk te organiseren via één pensioenfonds, genieten de sectoren van heel wat schaalvoordelen.
Zo wordt de langdurige gunstige verstandhouding tussen de sociale partners bestendigd. Bovendien biedt de structuur en het opzet van Sefoplus OFP de mogelijkheid om ook andere sectoren te laten toetreden voor het beheer van hun sectorpensioenplan en deel uit te maken van deze krachtige samenwerking. 
De sociale partners zijn bijzonder tevreden om hun positieve samenwerking te kunnen bevestigen met de oprichting van dit multi-sectoraal pensioenfonds. Zij blijven zich verder engageren om de opgebouwde pensioenrechten van alle arbeiders - die vandaag of in het verleden in de sectoren actief zijn of waren - optimaal te beheren.
Meer info:
  •  Stijn Van Dierdonck, coördinator Sefoplus OFP, 02/761.00.70