Onze statuten

De werking van ACV-CSC METEA is vastgelegd in de statuten. De statuten dateerden van de stichting van ACV-CSC METEA in december 2009. De principes raken iedere militant, ieder lid.
 
Enkele voorbeelden:
  • Zijn beide geslachten voldoende vertegenwoordigd op elk beslissingsniveau?
  • Wie kan vakbondsafgevaardigde worden? Zijn er onverenigbaarheden?
  • Hoe wordt tot actie beslist en wie beslist daarover?
  • Wat is de taak van het Congres en wanneer wordt het samengeroepen?
--> De antwoorden op deze en veel andere vragen vind je in de statuten. 
Via dit online formulier kan je een afschrift van de gewenste statuten aanvragen.