Media van ACV-CSC METEA

ACV-CSC METEA verstrekt veel informatie ter ondersteuning van militanten en leden. De centrale wenst daarenboven een grote zichtbaarheid geven aan het syndicale werk dat elke dag geleverd wordt door militanten en personeel. Met deze media laten we je toe een betere kijk te krijgen op onze werklijkheid. Een sterke nationale industrievakbond moet kunnen rekenen op goed geïnformeerde en gevormde leden.
  • Brochures: sectorbrochures, informatie over loonberekening, sociale zekerheid, vakantie en vervoerkosten.  
  • Ondernemingssites: sommige van onze ondernemingen onderhouden zelf een eigen website.
  • Beeldmateriaal ACV-CSC METEA: hier kunnen militanten eigen publicaties downloaden (enkel voor ACV-afgevaardigden, dus eerst registreren en/of inloggen) 
  • METEA Magazine (militantenblad van ACV-CSC METEA) ( enkel voor ACV-afgevaardigden, dus eerst registreren en/of inloggen) 
  • Visie (ledenblad van het ACV) 
  • Vakbeweging (militantenblad van het ACV) ( enkel voor ACV-afgevaardigden, dus eerst registreren en/of inloggen) 
  • Folders en brochures van het ACV: interprofessionele informatie (tijdkrediet, betaald educatief verlof, uitzendarbeid)