Syndicale premie

Wie heeft recht op de syndicale premie metaal?

Alle actieve ACV-leden die bij ACV-CSC METEA ingeschreven zijn op 1 november van het refertejaar kunnen recht hebben op een syndicale premie als ze daarenboven ook tewerkgesteld zijn in de metaalsector.
De metaalsector = de sectoren staal (pc 104), non-ferro (pc 105), metaalbouw (pc 111.01 en 111.02), monteerders (pc 111.03), garages (pc 112), metaalrecuperatie (pc 142.01), elektriciens (pc 149.01), koetswerk (pc 149.02), edele metalen (pc 149.03) en metaalhandel (pc 149.04).
In sommige omstandigheden kunnen uitzendkrachten en leden tewerkgesteld in metaalondernemingen onder het pc 100 ook recht hebben op een syndicale premie. Neem hiervoor contact op met je vakbondssecretaris.
Niet actieve leden die een bijdrage als ‘niet-actieve’ betalen die vorig jaar de syndicale premie ontvangen hebben, worden ook jaarlijks een premie uitbetaald. Tous les membres actifs affiliés à la CSC et enregistrés chez ACV-CSC METEA au 1er novembre de l’année de référence ont droit à la prime syndicale s’ils travaillent dans le secteur du métal.

Hoeveel bedraagt de syndicale premie?

In 2017 bedraagt de syndicale premie voor actieve leden € 130 per jaar.

De syndicale premie in andere sectoren

SectorenVoorwaarden / ProcedureBedrag
Meester kleermakers
(PC 107)
 • De werkgever bezorgt een attest aan de werknemers.
 • Het attest wordt na 1 december aan ACV-CSC METEA bezorgd.
 • De betaling gebeurt vanaf 1 januari door het sociaal fonds.
€ 135
Kleding en confectie
(PC 109)
 • Alle werknemers die tewerkgesteld zijn op de vrijdag die valt voor de 31e maart krijgen van het Sociaal Fonds kleding en confectie een attest rechtstreeks thuisgestuurd.
 • Tot 3 jaar na het ontslag wordt nog een syndicale premie betaald.
 • De attesten worden aan ACV-CSC METEA bezorgd.
 • De betaling gebeurt vanaf 1 december.
€ 135
Textielverzorging 
(PC 110)
 • Op 30 juni van het lopende jaar in dienst zijn.
 • Er is een aanvullend recht voor volledige onvrijwillige werklozen en (brug)gepensioneerden die tussen 1 juli en 30 juni afgedankt werden en de premie van het jaar voordien ontvangen hebben.
 • De attesten worden door het Gemeenschappelijk Fonds Textielverzorging thuisgestuurd.
 • De attesten worden aan ACV-CSC METEA bezorgd.
 • De betaling gebeurt vanaf 15 oktober.
€ 135
Textiel en breigoed 
(PC 120)
 • De officiële benaming van de syndicale premie is sociale toelage.
 • Het bedrag van de sociale toelage wordt verhoogd met een toeslag bij werkloosheid (= aanvullende sociale toelage)
 • Algemene regel: Werknemers in dienst op 30 juni krijgen een attest. Voor allerlei bijzondere bepalingen (ontslag, ziekte, (brug)pensioen, …) kan je terecht in het dienstencentrum van het ACV.
 • De attesten worden aan ACV-CSC METEA bezorgd.
 • De betaling gebeurt eind december door het Waarborgfonds.
€ 130
Vlas 
(PsC 120.02)
Zelfde voorwaarden / procedure als de sector textiel en breigoed.€ 135
Jute
(PsC 120.03)
 • Gesyndiceerde werknemers hebben in de algemene regel recht op de syndicale premie als ze op 30 september lid zijn van een werkgever die jutezakken vervaardigt of er handel in drijft.
 • Het bedrag van de syndicale premie wordt verhoogd met een toeslag bij tijdelijke werkloosheid.
 • De attesten worden aan ACV-CSC METEA bezorgd.
€ 135
Textielrecuperatie 
(PC 142.02)
 • Werknemers in dienst op 31.12 van het lopende jaar hebben recht op de syndicale premie.
 • Het bedrag van de syndicale premie wordt verhoogd met een toeslag bij tijdelijke werkloosheid.
 • De attesten worden aan ACV-CSC METEA bezorgd.
€ 135