Militanten krijgen iets meer ...

Wie?

Een militant is elk lid van ACV-CSC METEA dat actief wil meewerken aan de syndicale werking.

Wat?

Militant zijn is:
  • Woordvoerder zijn van de collega’s werknemers
  • De belangen van de collega’s verdedigen
  • Actief deelnemen in het nemen van beslissingen en meehelpen bij het opzetten van acties
  • Een actief engagement aan de dag leggen bij syndicale acties
  • De link vormen tussen de collega’s en ACV-CSC METEA
  • Vorming en exclusieve informatie ontvangen

Hoe?

  • Als syndicaal afgevaardigde binnen de onderneming,
  • Als kandidaat of verkozene bij de sociale verkiezingen,
  • Als actief lid in de ondernemingskern,
  • Als contactpersoon in ondernemingen zonder uitgebouwde syndicale structuur.
Spreekt dit je aan? Neem gerust met ons contact op.