Middelen tegen sociale uitsluiting!

Omdat we een sociale organisatie zijn, kunnen we onze financiële middelen niet zomaar te grabbel gooien aan om het even welke (risicovolle) beleggingsvorm.
 
Daarom besliste ons Hoofdbestuur (= hoogste beslissingsorgaan met militanten) om een deel van de eigen middelen maatschappelijk verantwoord te beleggen.
 
We beslisten hiervoor samen te werken met Incofin, Hefboom, Trividend en Crédal.
 
Samen met deze partners werken we mee aan het “halveren van extreme armoede en honger tegen 2015”, één van de 8 Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Je komt er meer over te weten door de surfen naar de website van de Verenigde Naties.