Werkbaar werk

ACV-CSC METEA lanceert de campagne werkbaar werk 
Iedereen is het er roerend over eens dat er werk gemaakt moet worden van werkbaar werk. Over het ‘hoe’ is er echter minder eensgezindheid. In de praktijk merken we dat werkgevers en politici te vaak een andere invulling geven aan het thema … 
Voor ACV-CSC METEA betekent werkbaar werk: zeker en kwaliteitsvol werk voor iedereen. 

Patricia


Patricia, 38 jaar, alleenstaande moeder van 2 kinderen zoekt gezelschap.
Haar gezin moet haar nu en dan missen.
 

 

Omar


Omar heeft het nog nooit gedaan.
Een computercursus zou hem vooruit helpen.
 

 

Christophe


Christophe heeft een six-pack zonder ervoor te trainen.
Hij heft dagelijks zware metalen stukken van 25 kg op.
 

 

Meer weten?

Bijgevoegde checklist is een hulpmiddel:
  • om jouw job en die van de collega’s uit je bedrijf of instelling op de (kwaliteits)rooster te leggen;
  • om de discussie aan te vatten waar werkbaar-werk-knelpunten zitten en hoe ze kunnen opgevangen en aangepakt worden;
  • om inspiratie te geven om ‘werkbaar werk’ in concrete termen op de agenda van het sociaal overleg in de onderneming te plaatsen en werkbare verbeterpunten naar voor te schuiven.
Als je het aantal (omcirkelde) antwoorden uit de rechterkolom optelt krijg je het aantal vastgestelde knelpunten. Samen met je collega’s kan je op basis van het lijstje met knelpunten de prioriteiten bepalen en voorstellen formuleren.
Ontdek hier enkele goede voorbeelden
De nieuwe cao nr. 104 schrijft voor dat alle ondernemingen vanaf 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers moeten indienen. In een gesprek met ACV-Vakbeweging vertellen de militanten van Vandevelde en Bombardier hoe ze dat hebben aangepakt. 
  
Download hier het volledige artikel.
Voor meer informatie en/of hulp kan je uiteraard je secretaris contacteren.