Hulpmiddel ... op zoek naar werkbaar werk!

  • Je job mag geen ziekmaker zijn (‘veiligheid en gezondheid’),
  • van werken mag je niet overspannen raken (‘stress op het werk’),
  • werknemers moeten kansen krijgen om bij te blijven en nieuwe competenties op te doen (‘leermogelijkheden’),
  • er moet naast het werk ook voldoende ruimte zijn voor gezin, vrienden, hobby’s (‘werk-privé-balans’),
  • je job moet uitzicht geven – vandaag én morgen – op een rechtvaardig en stabiel inkomen (‘zekerheid in werk en inkomen’).
Alleen als jobs voor al deze uitzichten OK zijn, verdienen ze het kwaliteitslabel ‘werkbaar werk’.
‘Werkbaar werk’ werkt niet alleen prettiger, het biedt werknemers ook garanties dat ze – ook op wat langere termijn – kunnen blijven meedraaien in het bedrijf, op de arbeidsmarkt én in de samenleving.
 
Bijgevoegde checklist is een hulpmiddel:
  • om jouw job en die van de collega’s uit je bedrijf of instelling op de (kwaliteits)rooster te leggen;
  • om de discussie aan te vatten waar werkbaar-werk-knelpunten zitten en hoe ze kunnen opgevangen en aangepakt worden;
  • om inspiratie te geven om ‘werkbaar werk’ in concrete termen op de agenda van het sociaal overleg in de onderneming te plaatsen en werkbare verbeterpunten naar voor te schuiven.
Als je het aantal (omcirkelde) antwoorden uit de rechterkolom optelt krijg je het aantal vastgestelde knelpunten. Samen met je collega’s kan je op basis van het lijstje met knelpunten de prioriteiten bepalen en voorstellen formuleren.
 
Voor meer informatie en/of hulp kan je uiteraard je secretaris contacteren.