Patricia

Voor het oppassen op de kinderen op vaste en voorspelbare tijdstippen van maandag- tot vrijdagavond, uitzonderlijk op zaterdag zoekt Patricia, alleenstaande moeder van twee kinderen, een metgezel. Zo niet, gelieve hier niet op in te gaan. 
Patricia is bobijn opzetster in een weverij van wollen tapijten. Eigenlijk wel hard werken. Omdat het bedrijf volcontinu produceert werkt Patricia in een meerdere ploegen. Overdag is het eenvoudig kinderopvang te regelen. ’s Morgens kan ze vaak bij haar mama terecht maar ’s avonds vormt dat vaker een probleem. Soms als er een collega ziek is in de weekend moet ze ook eens inspringen op zaterdag. 
ACV-CSC METEA verwacht van echt werkbaar werk dat flexibiliteit kan rekening houden met de noden van de werknemer om werk en privé in balans te houden.