Voltijds of deeltijds?

Contract-arbeidsduur-voltijds-deeltijds
Voltijds werken? Of toch liever deeltijds? En hoe zit het dan met je feestdagen of je loon?

  Wat is voltijds werk?

  In principe wordt een arbeidsovereenkomst afgesloten voor voltijds werk. Dat wil zeggen voor het maximale aantal arbeidsuren dat van toepassing is op de functie in de onderneming, rekening houdend met de wetgeving op de arbeidsduur.

  Wat is deeltijds werk?

  Deeltijdse arbeid is arbeid die regelmatig en vrijwillig gedurende een kortere periode dan de normale wordt verricht. Een deeltijdse arbeidsovereenkomst moet individueel en schriftelijk worden opgemaakt, uiterlijk op het ogenblik dat de overeenkomst aanvangt. De werkgever moet daarin de arbeidsregeling en het dienstrooster vermelden (d.w.z. de uren waarop gewerkt zal worden). Beiden kunnen vast of variabel zijn. Deeltijdse werknemers genieten dezelfde bescherming als voltijdse werknemers. Behoudens uitzonderingen, moet de arbeidsregeling ten minste 1/3 van de voltijdse arbeidsduur bereiken. In principe is het ook verboden om werkperiodes te laten presteren van minder dan 3 uur.

  Wat met loon van deeltijdse werknemers?

  Voor wat het loon betreft, bezit de deeltijdse werknemer ook dezelfde rechten als de voltijdse werknemer, in verhouding tot de arbeidsprestaties. Indien het werkrooster variabel is, heeft de werknemer recht op de betaling van het normale loon, berekend op basis van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur. 

  Krijgen deeltijdse werknemers feestdagen betaald?

  Als de feestdag op de dag valt waarop de deeltijdse werknemer niet zou hebben gewerkt, maar een voltijdse werknemer wel, dan hoeft hij niet te worden betaald. Daarentegen heeft de werknemer die onderworpen is aan variabele arbeidstijden recht op een loon dat gelijk is aan datgene dat hij geïnd heeft gedurende de 4 laatste weken, gedeeld door het aantal werkdagen die tijdens die periode gepresteerd werden in de onderneming. 

  Wat met vacante betrekkingen?

  De deeltijdse werknemer heeft prioriteit voor de door zijn werkgever vacant verklaarde arbeidsplaatsen. Deze prioriteit betreft niet alleen de voltijdse arbeidsplaatsen, maar ook de deeltijdse arbeidsplaatsen die, afzonderlijk of gecombineerd met andere, een hoger aantal arbeidsuren opleveren.

  Wanneer hebben deeltijdse werknemers recht op betaald educatief verlof?

  Deeltijdse werknemers die werken in de privésector hebben recht op betaald educatief verlof, wanneer ze minstens 4/5 werken of 1/3 met een variabel werkrooster of halftijds in een vast werkrooster en een beroepsopleiding tijdens de normale werkuren volgen. 

  Hoe deeltijdse arbeid verzekeren tegen werkloosheid?

  Behoud van rechten

  Werknemers die deeltijds werk aanvaarden om te ontsnappen aan de werkloosheid, vragen best hun ‘behoud van rechten’ aan. Een werknemer die recht heeft op volledige werkloosheidsuitkeringen bij het begin van zijn deeltijdse activiteit vraagt zijn behoud van rechten aan om zo recht te hebben op het volledige statuut en de uitkeringen wanneer hij zijn deeltijdse job verliest of wanneer hij tijdelijk werkloos wordt gesteld. 

  Inkomensgarantie-uitkering

  Onder sommige voorwaarden kan de werknemer die behoud van rechten geniet tijdens zijn deeltijdse tewerkstelling een uitkering blijven ontvangen, die uitkering wordt ‘inkomensgarantie-uitkering’ (IGU) genoemd. De aanvraag van het behoud van rechten (en de IGU) dient te gebeuren bij de uitbetalingsinstelling van werkloosheid. 
  ACV-lid? Informeer je hierover in het ACV-dienstencentrum bij jou in de buurt. 
  Lees meer over:

  Wegwijzer sociale wetgeving

   
  Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.