Grenzen aan de flexibiliteit: de basisregels

Contract-arbeidsorganisatie-rusttijden
Veel mensen werken in een flexibele arbeidsorganisatie. In ploegen, ’s nachts, op zondag, met wachtsystemen, overuren, deeltijds… 
Om deze flexibiliteit toch enigszins werkbaar en leefbaar te houden bestaan er regels voor de organisatie van arbeid. 
Deze wetgeving heeft betrekking op:
Ook het arbeidsreglement speelt op dit terrein een zeer belangrijke rol: het legt de algemene arbeidsvoorwaarden in een onderneming vast. Het arbeidsreglement is als het ware het huishoudelijke reglement van de onderneming.

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.