Bruto-netto calculator

Loon-bruto-netto-calculator
Als je met een werkgever over loon spreekt, bedoelt die altijd het brutoloon, d.w.z. het volledige loon vóór belastingen (bedrijfsvoorheffing) en socialezekerheidsbijdragen (RSZ) worden afgehouden. Gebruik de ACV bruto-netto tool om het verschil tussen je bruto- en nettoloon te berekenen.

Brutoloon versus nettoloon?

Als je met een werkgever over loon spreekt, bedoelt die altijd het brutoloon, d.w.z. het volledige loon vóór belastingen (bedrijfsvoorheffing) en socialezekerheidsbijdragen (RSZ) worden afgehouden.
Om te berekenen hoeveel loon je effectief op je rekening gestort krijgt, moet je daar de verschillende bijdragen en afhoudingen voor de belastingen en de sociale zekerheid van aftrekken.
Het bedrag voor de bedrijfsvoorheffing (belastingen) die je werkgever afhoudt van je loon, wordt bepaald door onderrichtingen van de Minister van Financiën (FOD). De afhoudingstabellen worden jaarlijks geüpdatet en vastgelegd volgens het bedrag van je loon, je gezinstoestand, enz.
Ook de persoonlijke bijdragen van de werknemer (of de werkgever) aan de sociale zekerheid kunnen variëren volgens bepaalde factoren (bonus voor lage lonen, vermindering voor oudere werknemers, enz.).
Naargelang de verschillende parameters kunnen twee werknemers met hetzelfde brutoloon een verschillend nettoloon ontvangen.

Is het van belang je brutoloon te kennen?

Het brutoloon is het loon waarvan je vertrekt om je nettoloon te berekenen. Het bedrag bepaalt de opzegtermijnen en/of de verbrekingsvergoeding, het gewaarborgd loon, de werkloosheidsuitkeringen, de uitkeringen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten, het voor beslag vatbare deel van het loon, enz. Behalve het brutoloon betaalt je werkgever ook werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid.

Gebruik de bruto-netto calculator

Hoe bereken je je nettoloon? 
Met de handige bruto-nettotool bereken je het verschil tussen je bruto- en nettoloon. De bruto-netto calculator houdt rekening met de verschillende gezins- of loontoestanden en wordt regelmatig aangepast aan de regelgeving van de FOD Financiën.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Het loon
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!