Groepsverzekering

Loon-extralegale voordelen-groepsverzekering
Een groepsverzekering is een verzekeringspolis die de werkgever voor zijn werknemers afsluit bij een verzekeringsmaatschappij. Door premies te betalen bouwt de werkgever een pensioenkapitaal op dat dan aan de werknemer wordt uitgekeerd. Met dit extralegale voordeel kan de werknemer zijn (wettelijk) pensioen aanvullen.

Wat is een groepsverzekering?

Een groepsverzekering is een verzekeringspolis die de werkgever voor zijn werknemers afsluit bij een verzekeringsmaatschappij. Door premies te betalen bouwt de werkgever een pensioenkapitaal op dat dan aan de werknemer wordt uitgekeerd. Met dit extralegale voordeel kan de werknemer zijn (wettelijk) pensioen aanvullen. Dit aanvullend pensioen wordt uitgekeerd aan de werknemer wanneer hij met pensioen gaat of op een vooraf in het contract vastgelegde leeftijd (binvoorbeeld op 60 jaar). 
Als de werknemer overlijdt voor de pensioenleeftijd, wordt de groepsverzekering uitgekeerd aan zijn gezin in de vorm van een rente of een kapitaal voor de weduwe (weduwnaar) en de eventuele wezen. 
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de werkgever een groepsverzekering af te sluiten voor zijn werknemers. In sommige beroepssectoren werd er via cao in een groepsverzekering voorzien, bv. in de metaalbouw, de voedingsindustrie, de schoonmaaksector, het hotelwezen, de bewakingssector).
Het staat de werkgever vrij de voordelen van de groepsverzekering zelf aan te passen (premies, waarborgen aan het einde van het contract, leeftijd waarop het kapitaal wordt uitgekeerd). Daarom verschilt de groepsverzekering naargelang van de onderneming. 

Wie heeft er recht op?

Iedereen die een regelmatig maandloon ontvangt en werkt voor een onderneming die koos voor een groepsverzekering, bv.: arbeiders, bedienden, kaderleden, bestuurders, gedelegeerd bestuurders, bedrijfsleiders. Nieuwkomers die tot een van de categorieën behoren waarop de groepsverzekering van toepassing is hebben er automatisch recht op.

Wat is het maximumbedrag van het aanvullend pensioen?

De wet voorziet in een '80% -regel'. Deze regel bepaalt dat het totaal van de extralegale pensioenvoordelen niet hoger mag zijn dan 80% van het laatste brutojaarinkomen van de werknemer.

Wie betaalt wat?

Het bedrag dat maandelijks verschuldigd is aan de verzekeringsmaatschappij kan op drie manieren worden betaald:
  • de premies voor pensioensparen zijn voor 100% ten laste van de werkgever. De werknemer betaalt dus niets; 
  • de werkgever en de werknemer betalen elk een deel van de premies. Het deel van beiden wordt vrij bepaald op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst;   
  • de kosten zijn voor 100% ten laste van de werknemer. De werkgever zorgt enkel voor het administratieve gedeelte. 

Wat als ik van werk verander?

Het gespaarde kapitaal komt toe aan de werknemer, ook al verandert hij van werk. Hij kan het bedrag overbrengen naar zijn nieuwe groepsverzekering of het blokkeren tot aan de eindvervaldag. Zelfs als de onderneming waar je werkt failliet gaat, komt dit bedrag je toe.

Hoe wordt de groepsverzekering fiscaal behandeld?

De maandelijkse bijdrage die de werknemer eventueel zelf betaalt geniet een belastingvermindering van minimum 30% en maximum 40%. Deze belastingvermindering geldt enkel wanneer de groepsverzekering een rente uitkeert bij leven of tot aan het overlijden. Wanneer het kapitaal wordt uitgekeerd, wordt de werknemer hierop belast. 
Het belastingpercentage hangt af van de leeftijd waarop het kapitaal wordt uitgekeerd:
  • het kapitaal wordt belast tegen 20 % als het wordt uitgekeerd aan 60 jaar
  • het kapitaal wordt belast tegen 18 % als het wordt uitgekeerd aan 61 jaar
  • het kapitaal wordt belast tegen 16,5 % als het wordt uitgekeerd aan 62,63 of 64 jaar
  • het kapitaal wordt belast tegen 10 % als het wordt uitgekeerd aan 65 jaar

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Het loon
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!