Leefloon

Loon-loonreglementering-tijdstip betaling
Wanneer heb je recht op leefloon?

Wat is leefloon?

Vanaf 1 oktober 2002 werd het recht op maatschappelijke integratie ingevoerd. Dit ter vervanging van het bestaansminimum. Dit recht wordt gewaarborgd door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van je woongemeente. 
Eén manier om aan dit recht tegemoet te komen, is de uitbetaling van een leefloon. Dit is voor mensen die (voorlopig nog) niet kunnen werken.
‘Een leefloon is een minimuminkomen voor wie niet over de toereikende bestaansmiddelen beschikt, noch er aanspraak op kan maken, noch in staat is deze te verwerven.’

Hoeveel bedraagt het leefloon?

De hoogte van het bedrag hangt af van je gezinssituatie. Er zijn drie categorieën (bedragen geldig vanaf 1 juni 2016):
 • Samenwonenden: 578,27 euro
 • Alleenstaanden: 867,40 euro
 • Persoon met gezinslast: 1 156,63 euro

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om een leefloon te kunnen krijgen: 
 • In België verblijven
 • De Belgische nationaliteit hebben OF ingeschreven zijn als vreemdeling in het bevolkingsregister, erkend zijn als vluchteling of staatloze
 • 18 jaar zijn, of meerderjarig verklaard zijn door (a) het huwelijk, (b) in verwachting te zijn of (c) kinderen ten laste te hebben
 • Niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken, er geen aanspraak op kunnen maken en niet in staat zijn deze zelf te verwerven (bijvoorbeeld door te werken)
 • Bereid zijn te willen werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid
 • Eerst je recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruiken
 • Bijvoorbeeld je recht op werkloosheidsuitkering na ontslag, pensioen, studietoelage, …
Een leefloon is een laatste toevlucht.

Ben je jonger dan 25?

Dan moet je een contract tekenen om mee te werken aan een persoonlijk project voor maatschappelijke integratie. Dit is op maat. Via dit project wordt maatschappelijke integratie via tewerkstelling gestimuleerd.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
 • Het loon
 • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!