Pleegverlof

Zorgverlof-pleegverlof
De werknemer die door de rechtbank of een dienst voor jeugdbescherming is aangesteld als pleegouder heeft het recht om afwezig te zijn op het werk om plichten of taken te vervullen die te maken hebben met de pleegzorgsituatie.

Pleegouders krijgen evenveel verlof als adoptieouders

Sommige voorwaarden voor adoptieverlof wijzigen. Nieuw is dat wie volgend jaar pleegouder wordt ook recht krijgt op evenveel verlof als adoptieouders. De regelgeving is zo voor beide situaties grotendeels gelijk. 

Aaneengesloten periode 

Werknemers en zelfstandigen hebben bij adoptie van een minderjarig kind recht op maximaal zes weken adoptieverlof. De duur is niet langer verschillend volgens de leeftijd van het kind. Beide ouders mogen elk zes weken opnemen. Vanaf 1 januari heeft een van beide recht op een week extra. Als het kind een handicap heeft, kunnen de ouders de zes weken adoptieverlof verdubbelen. De ouder die een extra week opneemt, mag die ook verdubbelen. Bij gelijktijdige adoptie van meerdere kinderen verlengt de maximumduur van het adoptieverlof voor elk van beide ouders met twee weken. Het verlof moet in een aaneengesloten periode worden opgenomen. Wie geen gebruik wil maken van het maximaal aantal weken moet minstens een week of een veelvoud hiervan opnemen. 

Ook bij pleegzorg 

Ben je als pleegouder aangesteld door de rechtbank, door een erkende dienst voor pleegzorg of door het Comité Bijzondere Jeugdzorg, dan heb je recht op pleegouderverlof. Voorwaarde is wel dat bij de start wordt bepaald dat het kind minstens zes maanden in het gezin zal blijven. De termijnen voor pleegouder-verlof zijn dezelfde als voor adoptieverlof. 

Verschillende start 

Het adoptieverlof voor werknemers moet beginnen binnen de twee maanden na de inschrijving van het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de woonplaats. Voor zelfstandigen kan dat vanaf de dag van inschrijving. Het kan voor beiden vroeger aanvangen als de ouders dat verlof willen gebruiken om het kind te gaan ophalen in het buitenland. Met het pleegouderverlof mogen werknemers starten binnen de twaalf maanden na inschrijving van het kind. Bij zelfstandigen kan dat vanaf de dag van inschrijving in de hoofdverblijfplaats van de pleegouder en uiterlijk tot twee maanden erna. 

Zelfde uitkering van ziekenfonds 

Voor adoptieverlof krijg je van het ziekenfonds dezelfde uitkering als voor pleegouderverlof. Verwittig je ziekenfonds schriftelijk en bezorg de nodige attesten. Als werknemer behoud je de eerste drie dagen je loon. Voor de andere dagen krijg je een uitkering van het ziekenfonds. Die bedraagt 82 procent van het begrensd brutoloon. 
Zelfstandigen ontvangen van het ziekenfonds een bedrag van 484,90 euro per week. Op deze bedragen wordt een bedrijfsvoorheffing van 11,11 procent toe-gepast.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Tijdkrediet
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.