Diefstalpreventie

Diefstalpreventie
Om diefstallen te voorkomen of vast te stellen mag de werkgever uitgangscontroles van werknemers verrichten. Hij moet echter opteren voor controlemaatregelen die de persoonlijke levenssfeer van zijn werknemers zo weinig mogelijk schaden.

Welke vormen van controle zijn toegelaten ?

  • steekproefcontroles: mogen enkel worden uitgevoerd door bewakingsagenten om diefstal te voorkomen;
  • individuele controle: een werknemer kan enkel individueel worden gecontroleerd (uitsluitend door bewakingsagenten) indien er redelijke gronden zijn om te denken dat hij goederen heeft ontvreemd, op basis van de gedragingen van de betrokkene, van materiële aanwijzingen of van de omstandigheden;
  • systematische controle: is enkel toegelaten met elektronische en/of technische detectiesystemen.
De controlevoorschriften en de eventuele sancties moeten worden vermeld in het arbeidsreglement.

Waaruit bestaat de controle?

Uitgangscontrole kan uitsluitend bestaan uit het nazicht van de door de gecontroleerde werknemer aan de bewakingsagent voorgelegde goederen, die hij op zich draagt, in zijn handbagage heeft of die zich in zijn voertuig bevinden. Fouilleren is verboden. Enkel de politie mag dit doen.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.